2010, ജൂൺ 28, തിങ്കളാഴ്‌ച

മൗദൂദി ചിരിക്കുന്നില്ല;പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു

തേജസ് ലേഖനവും മറുപടിയും
കാണി , ഞാനറിഞ്ഞജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി  എന്നീബ്ലോഗി കൊടുത്ത 'മൌദൂദി ചിരിക്കുന്നു' എന്ന ലേഖനത്തോടുള്ള എന്റെ പ്രതികരണം.

മൗദൂദിയുടെ രാഷ്ട്രീയ-ഇസ്ലാം/ഇസ്ലാമിസം സൈദ്ധാന്തികമായും,പ്രത്യയശാത്രപരമായും ഒരു അസംബന്ധമായിരുന്നു.ഇസ്ലാമിക ഉട്ടോപ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാമോഹമാണ് അതിന്റെ അന്തസത്ത.അതിനനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയവ്യഖ്യാനം ൽകുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്‌. വ്യാഖ്യാനം പ്രായോഗികമായി മൗദൂദിസത്തിനു തന്നെ നിരന്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ പരിഹാസ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നീട് നാം കണ്ടത്‌.

ആധുനിക മുതലാളിത്ത-കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും സംഘടനാരീതികളെയും അനുകരിച്ച്‌/മാതൃകയാക്കി അവയുടെ പ്രതിച്ഛായയി ഒരു ഇസ്ലാമികപ്രത്യയശാസ്ത്രവും സംഘടനയും പ്രവർത്തനരീതിയും രൂപീകരിക്കുകയാണദ്ദേഹം ചെയ്തത്‌.

ഇതിന് മുതലാളിത്ത,കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളി(മതേതര,ജനാധിപത്യ,ദേശീയ പ്രസ്ഥാനഗളി) അണിനിരന്ന മുസ്ലിംകളെ അതിൽനിന്ന് അകറ്റേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.അതിനായി അവയെ അദ്ദേഹം ആശയപരമായി ആദ്യം നേരിട്ടു.ഒരു ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസി  പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽചേർന്ന് ജനാധിപത്യ,മതേതര,ദേശീയരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവവിരുദ്ധമോ ശിർക്കോ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു.ഇസ്ലാമും കുഫ്രും എന്ന ദ്വന്ദത്തിൽപെടുത്തി എല്ലാറ്റിനെയും കാണണം എന്നദ്ദേഹം ശഠിച്ചു.

എല്ലാറ്റിനേയും കറുപ്പും വെളുപ്പും മാത്രമായികണ്ട അദ്ദേഹം താ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമല്ലാത്തതെല്ലാം കുഫ്റാനേന്ന്(അനിസ്ലാമികം,അവിശ്വാസം,ദൈവനിഷേധം)സ്ഥാപിച്ചു.ഇന്ത്യയിലേതായാലും പടിഞ്ഞാറിന്റേതായാലും മതേതരത്വം,ജനാധിപത്യ,ദേശീയത്വം എന്നിവയൊക്കെ മൗദൂദിക്ക് കുഫ്റാണ്‌.തന്റെ ലളിതയുക്തിയിലൂടെ കുഫ്റിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശിർക്കാണെന്ന്/ബഹുദൈവാരധനയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു.

മതേതര,ജനാധിപത്യ,ദേശീയ ആദർശ്ശങ്ങളുടെ ഓരോ അംശവുമായും ഇസ്ലാം നിരന്തരയുദ്ധത്തിലാണെന്നാണ് ർത്ഥശങ്കക്കിടമില്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്‌.ഖിലാഫത്ത് സമരത്തി സത്യാഗ്രഹത്തിലും 1919 അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതി പിന്നീട് ഇന്ത്യ ദേശീയസ്വാതന്ത്ര്യ സമരപ്രസ്ഥാനത്തിലോ പാക്കിസ്ഥാ ദേശീയപ്രക്ഷോഭത്തിലോ തിരിയിട്ടു നോക്കിയാ അദ്ദേഹത്തെ കാണില്ല.അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീടുണ്ടായ  ജന്നാധിപത്യ,മതേതര,ദേശീയ വിരോധമാണ്‌.മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി സജിവമാകുകയും നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തതി പിന്നീടും മൗദൂദി വിട്ടുതന്നെ നിന്നു.

മൗദൂദിക്ക് കോൺഗ്രസ്സുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുമായും എത്രമാത്രം പൂർവ്വ/വ്യക്തിബന്ധങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഐതിഹാസികമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടത്തിൽനിന്ന് നിർണ്ണായക സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നു.അതിനു കരണമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ മതവ്യാഖ്യാനവും.ആറെസ്സെസ് സ്ഥാപകനായ ഹെഡ്ഗേവ്വാർക്ക് ഇതിനേക്കാ നല്ല ചരിത്രമാണുള്ളത്‌.സായിപ്പ് കറുത്തതായാലും വെളുത്തതായാലും ഒന്നുതന്നെ.കുഫ്!അനിസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതി.

ഇന്ന് സോളിഡാരിറ്റിക്കുണ്ടായിരുന്നപോലേ ജമാ-അത്തിന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി സഖ്യശക്തികളോ സഹകാരികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് ജമാ-അത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അടിയന്തിര സാമ്രാജ്യത്ത വിരുദ്ധ അജണ്ടയും അവർക്കില്ലായിരുന്നു.


എന്നാ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും രണ്ടു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രങ്ങളാക്കുകയും അവിടങ്ങളി താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട ജനാധിപത്യ സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാകുകയും ചെയ്തപ്പോ (പാകിസ്ഥാനി രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിമാറിമാറിവന്നു) പ്രായോഗികമായി മു കാലത്തെ പലസൈദ്ധാന്തികപിടിവാശികളും അപ്രായോഗികമായി.മുസ്ലിം ദേശീയതയിലധിഷ്ടിതമായ പാകിസ്ഥാനെ ഇസ്ലാമികരാഷ്ട്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന് രൂപം ൽകുകയാണ് മൊദൂദി ചെയ്തത്‌.ഇസ്ലാമിക ഭരണം സ്ഥാപിക്കാ ആവശ്യമായ പൊതുജനവികാരം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പി നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് പിന്നീട് ഇന്ത്യ ജമാ-അത്ത് സ്വീകരിച്ചനിലപാടൊന്നും മൗദൂദി അവിടെ സ്വീകരിച്ചില്ല.പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ ജനവികാരം ഇളക്കിവിട്ട് കുറുക്കുവഴിയി പാക്കിസ്ഥാനെ ഇസ്ലാമികരാജ്യമായി പ്രഖ്യപിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്‌.പാക്കിസ്ഥാനി ഇസ്ലാമികരാജ്യമാക്കാ തക്കവിധം സമൂഹം ഇസ്ലാമികമായിപാകപ്പെട്ടോ എന്നൊന്നും മൗദൂദി കാത്തിരുന്നതേയില്ല.ജനാധിപത്യ രീതിയിലൂടെ ഇസ്ലാമികവ്യവസ്ഥിതി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ക്ഷമപോലും കാണിക്കാതെ പട്ടാളനിയമത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമികനിയമം അടിച്ചേൽപിക്കന്നതിനെ പിന്തുണക്കുകയാണ് പാക് ജമാ-അത്തെ ഇസ്ലാമി ചെയ്തത്‌.പാക്കിസ്ഥാ ദേശീയപ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഖാദിയാനികളെ മു നിർത്തി ഭൂരിപക്ഷമുസ്ലിംകളുടെ മതവികാരം ഇളക്കിവിടുന്ന ർഗ്ഗീയതന്ത്രമാണ് മൗദൂദി പയറ്റിയത്‌.

മുസ്ലിം പാക്കിസ്ഥാ ഇസ്ലാം പാക്കിസ്ഥാനാകണം. ഇസ്ലാമി ഖാദിയാനിക പെടില്ല,അവരെ ന്യൂനപക്ഷമാക്കണം(എന്നുവെച്ചാ ദിമ്മിക) അങ്ങനെ അധികാരത്തി നിന്ന് അകറ്റണം.ഇതായിരുന്നു മൗദൂദിയുടെ അജണ്ട.മൗദൂദി ഭാഗികമായി ഇതി വിജയിച്ചു.

മൗദൂദിയുടെ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലും തൂക്കുമരത്തിലും എത്തിച്ചു.അപ്പോഴും രക്ഷക്കുവന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ ഇതുവരെ പടിക്കു പുറത്തുനിത്തിയ സൗദി അറേബ്യയും.ജയിലി നിന്നു പുറത്തുവന്ന മൗദൂദി ഫാത്തിമജിന്നയെ പിന്തുണച്ചത് വലിയ സ്ത്രീപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണോ? അങ്ങിനെയെങ്കി ലീഗുസുന്നികളും അവരുടെ ആത്മീയ നേതാവായ പാണക്കാട്ടെ തങ്ങന്മാരും എത്രസ്ത്രീകളെ ജയിപ്പിക്കുന്നു.അധികാരത്തി കയറ്റുന്നു? ലീഗുസുന്നികളെപ്പോലെ ജമാ-അത്തും ഇസ്ലാമികരാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി സ്ത്രീയെ വാഴിക്കുമോ?നിസ്കാരത്തി പുരുഷനു ഇമാമായി സ്ത്രീയെ അനുവദിക്കുമോ?

ഇന്ത്യയി അടിയന്തിരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ് ജയിലിറങ്ങിവന്ന ജമാ-അത്തുകാ ആറെസ്സെസ്സുകാരായ ജനസംഘത്തിനും വോട്ട് കൊടുത്തല്ലോ.അതുപോലെ ഒരു നിവൃത്തികേടായി കരിതിയാ പോരേ മൗദൂദിയുടെ നടപടിയും?

ഹൈദരാബാദ് നിസാമും മൗദൂദിയും

പാകിസ്ഥാ ദേശീയസമരത്തേ/മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പാക്കിസ്ഥാ വാദത്തെ എതിർത്ത മൗദൂദി ഹൈദരാബാദ് നാട്ടുരാജ്യത്തിനായുള്ള സായുധസമരത്തെയും അംഗീകരിക്കില്ലല്ലോ.തിയകച്ചും പരാജയപ്പെടും എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അസംബന്ധമെന്ന് വേഗം മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമരത്തെ അനുകൂലിക്കാന്മാത്രം മൗദൂദി ഒരു വിഡ്ഢിയായിരുന്നില്ല.

വിഭജനവേളയി ചെയ്തപ്രസംഗത്തി'അധികാരത്തിൽനിന്നോ ർക്കാരിൽ നിന്നോ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാനില്ല എന്നു പറയുന്ന മൗദൂദി ഹൈദരാബാദ് സമരക്കാരോട് മുസ്ലിംകൾക്ക് ആനുപാതികമായി അധികാരത്തിലും ഉദ്യോഗത്തും പ്രാതിനിധ്യം ചോദിച്ചുവാങ്ങണമെന്നു പറയുന്നു.പത്തുവർഷത്തിനുള്ളി മൊദൂദി പ്രായോഗികമായി മാറിയതാകുമോ?

ഇന്ത്യയി ർക്കാർ സ്കൂളി ർക്കാർച്ചെലവിൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾക്ക് മതപഠനം വേനമെന്ന് മൗദൂദി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.ഇതേ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുകുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി അന്നോ അതി പിന്നീടോ അദ്ദേഹം ശബ്ദമുയർത്തിയിരുന്നോ ആവോ.ഗവേഷക വല്ലതും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കി അറിയിക്കണേ!

ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനമാണ് മൗദൂദി പകരം പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്നല്ലേ കത്തി നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാ കഴിയുന്നത്‌?

ഇനി മൗദൂദി ഇത് ജമാ-അത്തുകാരോട് പറഞ്ഞതാണോ?അല്ലല്ലോ.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ജമാ-അത്തെ ഇസ്ലാമിയോട് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യസമ്പ്രദായത്തി,തിരഞ്ഞെടുപ്പി വോട്ടു ചെയ്യാനെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാതിരുന്നത്‌.ഒരു അഭിപ്രായപ്രകടനം പോലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ മൗദൂദി? അറിയില്ല.ഇന്ത്യ ജമാ-അത്തിന്റെ പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്നതി മൗദൂക്ക് ഇടപെടാ അധികാരമില്ലായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കാം.എന്നാലും ഇന്ത്യ ജമാ-അത്തിന്റെ  അവിവേകത്തി മൗദൂദി ഒരു അഭിപ്രായമെങ്കിലും പാസ്സാക്കിയില്ലല്ലോ.

ഇന്ത്യയി തിരഞ്ഞെടുപ്പി വോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാ അതാതുകാലങ്ങളി ജമാ-അത്തുനേതൃത്വം ൽകിയ വിശദീകരണങ്ങ ജമാ-അത്തിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽനിന്ന്തന്നെ വായിച്ച് നോക്കുക.

അനിസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയി നിന്നുള്ളവിട്ടു നിൽപ് ജമാ-അത്തിന്റെ ഭരണഘടനയി ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?

ചുരുക്കത്തി

1-
വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ സംഘപ്രവർത്തനത്തിന് ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ച നിരവധി ആറെസ്സെസ് കാഡെർമ്മാർക്ക് നിരവധി മതേതര,ദേശീയനേതാക്കളുമായി അടുത്തവ്യക്തിബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.എന്തിന് ജമാ-അത്തുകാരുമായിപോലും അടിയന്തിരാവസ്ഥയിലെ ഒന്നിച്ചുള്ള ജയി വാസത്തിലൂടെ വ്യക്തിബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.മൗദൂദിയും ഒരുനല്ലവ്യക്തിയും സുഹൃത്തുമായിരുന്നിരിക്കണം പലർക്കും.

2-
ജമാ-അത്തിന്റെ സംഘടനയും കാഡർസ്സമ്പ്രദായവും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണെന്ന് അസ്ഗ അലി എഞ്ചിനീയറെപ്പോലുള്ള പലരും മുൻപ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്‌.

3-
മുഖാവരണം എന്നർത്ഥമുള്ള ർദ്ദയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.പാക്കിസ്ഥാ ജമാ-അത്തിന്റെ വനിതാവിഭാഗത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ മുഖചിത്രം നോക്കുക.

4-
മൗദൂദി പാക്കിസ്ഥാ വാദത്തിനും സ്വതന്ത്രഹൈദരാബാദിനും എതിരായിരുന്നിരിക്കാം.എന്നാ പാക്കിസ്ഥാ ജമാ-അത്തും കാഷ്മീരി ജമാ-അത്തും അവിടെ സായുധസംഘമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടുന്നില്ല.കാഷ്മീരി ജമാ-അത്തി നിന്ന് ഈയിടെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട അലീഷാഗീലാനി മാധ്യമം പത്രത്തിലും പ്രബോധനത്തിലും എത്ര തവണ തന്റെ കാഷ്മീരി നിലപാടിനെ ന്യായീകരിച്ച് ലേഖനവും അഭിമുഖവും ൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ർക്കുക.

4-
മൗദൂദിക്കോ ജമാ-അത്തിനോ പട്ടാളത്തൊടോ രാജാധിപത്യത്തോടോ എന്ന പോലെ ജനാധിപത്യത്തോടും ആശയപരമായി/വാക്കി എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കാം.എന്നാ പ്രായോഗികമായി പട്ടാളത്തോടും രാജ്ജാക്കന്മാരോടും ആയിരുന്നു കൂറ്‌.പട്ടാളത്തോടല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റല്ലാത്ത പട്ടാളത്തോടും രാജാവിനോടും ആയിരുന്നു എതിർപ്പ്‌..സിയാവു ഹഖിന്റെ പട്ടാളമന്ത്രിസഭയി ജമ്മ-അത്തിന് മുന്തിയപരിഗണനയാണ് കിട്ടിയത്‌.സിയയുടെ വലം കൈ ആയിരുന്നു ജമാ-അത്ത്‌.സൗദി ഭരണകൂടത്തോടുള്ള മൗദൂദിയുടെ വിധേയത്വം അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നു.സുഡാനിലെ ഇസ്ലാമികപട്ടാള അട്ടിമറിയോടും ഉമ ബഷീറിനോടും ജമാ-അത്ത് അനുകൂലമാണ്‌.

5-
നിലവിലുള്ള ജമാ-അത്തുകാ മൗദൂദിയെ പ്രദിരോധിക്കാ ആമ്പിയറില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് ലേഖക തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.അടിയന്തിരാവസ്ഥയി നിരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ ജമാ-അത്ത് പിരിച്ചുവിട്ട് കോൺഗ്രസ്സിൽ ചേരണമെന്ന് ചിന്തിച്ച മൗദൂദിസ്റ്റ്നേതാക്കളെപറ്റി  അബ്ദുല്ല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.മൗദൂദിസം അസംബന്ധവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ ചിലവ്യാമോഹങ്ങളിന്മേലും നിലപാടിന്മേലും കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു കൃത്രിമ അവിയ ഐഡിയോളജിയാണ്‌.മൗദൂദിസത്തെ വിട്ട് പ്രായോഗികവാദത്തി ആശ്രയം നേടിയിരിക്കുകയാണത്‌.മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും വീള്ളം കുടിച്ചും അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കുന്നതിന്റെ പരിഹാസ്യകാഴ്ചയാണ് നാമിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌.

മൗദൂദിയെപ്പോലെ ജമാ-അത്തും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ആള്രൂപമാണ്
താ സൃഷ്ടിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്ര അസംബന്ധത്തെപ്രതി മൗദൂദി ചിരിക്കുകയല്ല പശ്ചാത്തപിക്കുകയായിരിക്കും


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. കേരളീയന്‍2010, ജൂലൈ 11 10:38 AM

  ഇതിലെന്താ ഉള്ളത്? ഹ ഹ ഹ. ഒന്നുമില്ല. പറഞ്ഞത്‌ തന്നെ പറഞ്ഞു ചവച്ചരച്ചു ഇരുന്നോ. നല്ല തമാശ. ഇവിടെ ഈ ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ആരൊക്കെ ജമാഅത്തിന്റെ വിമര്‍ശകര്‍ ആണോ, അതൊക്കെ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിക്കും അല്ലാതെ സ്വന്തം ഒരു ആശയം ഇല്ലേ പഹയ, ജമാഅത്ത്‌ വിരുദ്ധം എന്നതാണോ ആശയം എന്നാല്‍ സഹതാപം കരുണം പിന്നെ ..........

  എന്റെ മുന്നില്‍ കാണുന്ന ജമാഅത്ത്‌ വര്‍ഗീയത ഇല്ല, സഹകരണം, സഹായം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. നല്ല സ്വഭാവം, പിന്നെ കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു കാലത്തിന്‍ അനുസരിച്ച് തീരുമാനം. അപ്പോള്‍ പിന്നെ എന്താ പ്രശനം?

  പാകിസ്ഥാനിലേക്ക്‌ വണ്ടി കേറുന്നത് എന്തിന് പാകിസ്ഥാനില്‍ ജമാഅത്ത്‌ മെച്ചപ്പെട്ട കക്ഷി തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഭാരതീയനായ ഞാന്‍ അതിന്‍റെ മെമ്പര്‍ ഒന്നുമല്ല. ഇയാള് പാകിസ്ഥാനി ആണോ? എനിക്ക് പാകിസ്താന്‍ ജമാഅത്ത്‌ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ, വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങിനെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ ഇറങ്ങുന്നവരുടെ വികാരമല്ല മറിച്ച് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥയോടുള്ള സഹകരണവും വേണ്ടി വരും. ഇത് ബ്ലോഗ്‌ അല്ല കുട്ടാ, ലോകം പ്രായോഗികത ഒക്കെ വേറെയാണ് അപ്പോള്‍ പട്ടാളത്തോടും ഭരണകൂടത്തോടും ഒക്കെ എന്ത് നയം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും.

  ഇതിപ്പോള്‍ ബ്ലോഗില്‍ വെറുതെ വായടിക്കാന്‍ എന്തോ പ്രശനം ഉണ്ടോ. ആശയവും കൊണ്ട് ഇറങ്ങു എന്നിട്ട് വാചകമടി. ഇത് അസുഖം ബാധിച്ച പോലെ, ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയാല്‍ അറിയാം ഉള്ളില്‍ എന്താണെന്ന്.

  വാചകമടി. സഹതാപം തോന്നുന്നു.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ജമാ-അത്തുമായി ഒരു ബന്ധവും ഒരു കാലത്തും പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹമീദിയൻ വീക്ഷണക്കാരനല്ല.ഞാൻ മറിച്ച് ജമാ-അത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി(രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാം,ഇസ്ലാമിസം) അസംബന്ധമാണെന്നും അത് പ്രയോഗ രംഗത്ത് നിരന്തര സ്വയം നിഷേധിക്കുന്ന കാഴ്ച പരിഹാസ്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുമാണ് ശരമിക്കുന്നത്.ബന്ധങ്ങൾക്കും സഹകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അത് ഇന്നലത്തെ നിഷിദ്ധതയെ ഇന്ന് അനുവദനീയമാക്കുന്നു.മതപരമായ യുക്തിയാൽ/വ്യാഖ്യാനത്താൽ നിഷിദ്ധമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സൈദ്ധാന്തിക സർക്കസ്സിലൂടെ ഇന്ന് അനുവദനീയമാകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും മാർക്ക്സിസ്റ്റാദി അവസരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തു വ്യത്യാസം? അതാണെന്റെ ചോദ്യം.
  പറഞ്ഞത് തന്നെ ചവച്ചരച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലാത്തവരായി ആരുണ്ട്.ജമാ-അത്ത് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശ്ശിക്കുമ്പോഴും ചവച്ചരച്ചത് തന്നെ ചർദ്ദിക്കാറില്ലേ? മാർക്സിസ്റ്റു പാർട്ടിയെ വിമർശ്ശിക്കുന്ന സകല മാർക്സിസ്റ്റു വിരുദ്ധരും ചവച്ചരച്ചതു തന്നെയല്ലെ വീണ്ടും ചവച്ചരക്കാറ്. പിന്നെ എന്നെന്നും പുതിയ വെളിപാടുമായി വരാൻ ഞാൻ ദിവ്യനൊന്നും അല്ലേ?
  എന്റെ മുൻ ജമാ-അത്ത് വിമർശ്ശനങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം പോലും സ്വന്തമായി ഇല്ലേ?ഒന്നു പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയൂ.

  മൗദൂദിയെ ന്യായീകരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിനൊരു മറുപടി എഴുതിയാൽ തെറ്റാകുമോ? ന്യായീകരികരണത്തിൽ ഒരു അബദ്ധവും ഇല്ലെന്നാണോ ഇതിയാന്റെ വാദം.അബദ്ധം മുഴുവൻ എന്റെ തലയിൽ മാത്രമോ? ചുഴിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് ഉള്ളെന്താണെന്ന്.
  സന്ദേഹി

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ